• 111.jpg
 • aTestudogreaca1.JPG
 • Bufoviridis.JPG
 • Eirenis_modestus.JPG
 • Emys orbicularis (Behramlı)1.JPG
 • Eryx jaculus (Bazcaada)1.JPG
 • Hyla arborea (Merkez)3.JPG
 • Lacertaviridis.JPG
 • Mabuyaaurata.JPG
 • Malpolonmonspessulana.JPG
 • Pelobatessyracus.JPG
 • Telescopus fallax (Atikhisar)1.JPG
 • Testudogreaca2.JPG
 • Trituruskarelinii1.JPG
 • zDolicophis caspius (Bozcaada).JPG
Duyurular

!!! ""Mersin İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ophisops elegans'ın yeni bir alttürü (Ophisops elegans budakibarani n. subsp.) tanımlanmıştır. Detaylı bilgi ve makaleye ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz; >>> http://biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v11n1/bb_e171303_Cicek.pdf <<

 

İKİ YAŞAMLI VE SÜRÜNGENLERİN GİZEMLİ DÜNYASI DOĞA EĞİTİMİ

 

 

Özet

 

       Ege Üniversitesi tarafından TÜBİTAK destekli “İki Yaşamlı ve Sürüngenlerin Gizemli Dünyası” adlı doğa eğitimi, 4–12 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Antalya illerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki 11 - 18 yaş aralında 72 katılımcıya ulaşılmıştır. Etkinlik kapsamında katılımcılara, kurbağalar ve sürüngenler hakkında bilgi verilmiş, yanlış bilgiler düzeltilmiş ve ekosistemdeki gerekliliklerine dikkat çekilmiştir. Etkinliğin ilk gününde, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda kurbağalar ve sürüngenler konusunda bilgiler verilmiştir. İkinci ve üçüncü günü Bozdağ (Ödemiş, İzmir) ve Homeros Vadisi’nde (Bornova, İzmir) kurbağa ve sürüngenlerin yaşam alanları da gözlenmiştir. Ayrıca tüm süreç boyunca yaratıcı drama yöntemi ile amaçlar doğrultusunda uygun atölye çalışmaları yürütülmüştür. Süreçte sonuç odaklı bu çalışmalarla öğrenme ve öğrenme çıktılarına ulaşılmıştır. Yapılan ölçme-değerlendirme çalışmaları nicel ve nitel olarak gerçekleştirilmiştir.

  Sonuç olarak, katılımcıların tamamında kurbağalar ve sürüngenlere karşı bakış açılarının olumlu yönde değiştiği, bu canlı grubu hakkındaki yanlış inanışların tamamen ortadan kalktığı ve gruba daha fazla ilgi duyulduğu tespit edilmiştir.

 

Anahtar Sözcükler: İki Yaşamlılar, Sürüngenler, Yaratıcı Drama, 11-18 yaş ergen

       

       Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir noktada yer almakta olup, iki yaşamlılar (30 tür) ve sürüngenler (133 tür) bakımından oldukça zengindir. Ülkemizde bu gruba dahil 23 endemik tür bulunmaktadır. Aynı zamanda birçok türün de popülasyonu azalma eğiliminde ve tehlike altındadır. Toplumun büyük bir kesimi tarafından, iki yaşamlılar ve sürüngenler ürkütücü, zararlı, çoğu zehirli ve haklarında birçok yanlış inanış bulunan canlılardır. Oysaki bu canlıların büyük çoğunluğu gizli yaşayan, zararsız ve insan dostudurlar. Bu proje ile 11-18 yaş aralığındaki katılımcılara iki yaşamlılar ve sürüngenlerin tanıtılması, önemleri ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.

 

Şekil 1.İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda afiş çalışması

 

Materyal ve Yöntem

     

     Proje Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nde üç grup halinde gerçekleştirilmiştir. Projenin hedef kitlesi Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’ndaki 11-18 yaş aralığındaki ergenlerdir. 3 grupta yürütülen projede, 1. grup 11-15 yaş, diğer iki grupta ise 15-18 yaş aralığındaki 72 katılımcıya eğitim verilmiştir. Katılımcılara üç gün boyunca iki yaşamlılar ve sürüngenlerin biyolojileri, yaşamları ve ekolojileri hakkında kısa bilgiler verilmiş, arazi çalışmalarında (İzmir Doğal

Yaşam Parkı, Bozdağ (Şekil 2) ve Homeros Vadisi) uygulaması yapılmıştır. Bunun yanında E.Ü. Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan iki yaşamlı ve sürüngen koleksiyonu gezilmiştir. Proje, 1 yürütücü, 5 eğitmen ve 5 rehberle yürütülmüştür.

     Yapılan ölçme-değerlendirme çalışmaları nicel ve nitel olarak gerçekleştirilmiştir. Sadece ön-son test çalışmalarında beşli likert kullanılarak nicel verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Aynı çalışmanın içinde açık uçlu ve kapalı uçlu sorularla da nitel veri

toplanmasına katkıda bulunulmuştur. Çalışmanın geri kalan tüm nitel verileri yaratıcı drama çalışmalarının içinde yapılan afiş (Şekil 1), duvar gazetesi, mektup, tasarım çalışmalarıyla elde edilmiştir

 

Bulgular ve Tartışma

     

      Türkiye’de ekolojik temelli doğa eğitimleri 1999 yılında Güllük Dağı Milli Parkı’nda TÜBİTAK’ın koordinatörlüğünde başlatılmış olup, 2011 yılında 97 proje desteklenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde “Sürüngen Mağazası Yaz Kampı” [http://reptilestorecamp.com/] adında bir proje 2006 yılından bu yana 5 – 7 yaş arası çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarında benzer bir eğitim vermektedir. 

 

 Şekil 2. Bozdağ’da (Ödemiş) arazi çalışmaları

       

      Kuşlar ve memeliler ile ilgili birçok dernek ve amatör araştırma grubu bulunmakta (Doğa Derneği, Kuş Araştırmaları Derneği v.s.), bu canlıların ekolojileri, korunmaları ve toplumun bilgilendirilmesi amaçlı çalışmalar yürütülmektedir. Ne yazık ki kurbağalar ve sürüngenler hakkında benzer topluluk veya çalışma yoktur.

       

    Bu projeye katılacak çocuklara, öncelikli olarak doğa sevgisi aşılamak ve doğal zenginliğimizi hakkında farkındalık yaratılması düşünülmektedir. Bu gruplar hakkındaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi ve ön yargıların yıkılması için çalışılmıştır. Bu yolla kurbağa ve sürüngenler ile insanlar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

       

   Elde edilen mektup, afiş ve ön-son test verilere göre, katılımcıların tamamının kurbağa ve sürüngenlere karşı ilgisi artmıştır. Ayrıca katılımcılar bu canlılar hakkındaki yanlış bilgilerinde düzeltildiği ve onlarında ekosistemin bir parçası oldukları düşüncesi hakimdir.

 

Kerim ÇİÇEK, Erdem EREM, C.Varol TOK, Dinçer AYAZ,

Çetin ILGAZ, Sibel HAYRETDAĞ ve R.Başak EREM

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com