• 111.jpg
 • aTestudogreaca1.JPG
 • Bufoviridis.JPG
 • Eirenis_modestus.JPG
 • Emys orbicularis (Behramlı)1.JPG
 • Eryx jaculus (Bazcaada)1.JPG
 • Hyla arborea (Merkez)3.JPG
 • Lacertaviridis.JPG
 • Mabuyaaurata.JPG
 • Malpolonmonspessulana.JPG
 • Pelobatessyracus.JPG
 • Telescopus fallax (Atikhisar)1.JPG
 • Testudogreaca2.JPG
 • Trituruskarelinii1.JPG
 • zDolicophis caspius (Bozcaada).JPG
Duyurular

!!! ""Mersin İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ophisops elegans'ın yeni bir alttürü (Ophisops elegans budakibarani n. subsp.) tanımlanmıştır. Detaylı bilgi ve makaleye ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz; >>> http://biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v11n1/bb_e171303_Cicek.pdf <<

 

                                                                  

                                  

 

                       

 

 

Amfibiler (Çift Yaşamlılar)

Hakkında Genel Bilgiler  

 

Amfibiler veya çift yaşamlılar, ne tamamen karasal yaşama uyum sağlayabilmiş ne de tatlı sulardan tam olarak kopabilmiştir. Neredeyse tamamı üremek için suya veya nemli yerlere gereksinim duyar. Yaşamlarını hem suda hem de karada sürdürdükleri için bu gruba çiftyaşamlılar anlamında Amphibia (Amphi: çift, bios: yaşam) denilmektedir. İki yaşamlılar kuraklığa ve tuzluluğa dayanamazlar.

Dünyada yaşayan çift yaşamlılar; bacaksız kurbağalar (takım: Apoda), kuyruklu kurbağalar (Semenderler) (takım: Urodela) ve kurbağa (kuyruksuz kurbağalar) (takım: Anura) olarak 3 grupta toplanır. 

Yurdumuzda, dış görünüşleri ile kertenkelelere benzeyen ancak derilerinin çıplak olması ve yavaş hareketleri ile onlardan ayrılan “semender” de denilen kuyruklu kurbağalar ve kuyruksuz kurbağaların temsilcileri bulunur. Kuyruklu kurbağaların hem larva evresinde hem de ergininde kuyruk mevcuttur. Kuyruksuz kurbağalarda ise sadece gelişimin erken aşamalarında(iribaş) kuyruk bulunur. Gelişim ilerledikçe kuyruk kaybolur. Kuyruksuz kurbağalarda arka bacaklar öndekilere nazaran daha uzun iken, semenderlerde ön ve arka bacaklar hemen hemen birbirine eşittir. Yurdumuzda 17 semender,  16 kuyruksuz kurbağa türü yaşamaktadır.

Yılanlar, kertenkeleler, özellikle yılan sanılan bacaksız kertenkeleler ve zehirli sanılan diğer kertenkeleler gibi amfibilerin de yok yere öldürülmesi nedeniyle fare ve tarıma zararlı böcek populasyonu çoğalmakta ve bunlar tarım ürünlerine zarar vermektedir. Bu olumsuzluklarla mücadele etmek için kullanılan tarım ilaçlarının ise neredeyse tamamı insan sağlığını tehdit eden kimyasalları içermektedir. Bu kimyasal maddeler atmosfere, toprağa ve suya karışarak, insan sağlığını ve geleceğini olumsuz etkilemektedir. Kısacası insanoğlu, doğal yaşamı ve doğal dengeyi olumsuz etkileyerek, bizzat kendisine ve doğaya onarılmaz zararlar vermektedir. Bir de buna yapılaşma ve kirlilik gibi faktörler eklenince bu hayvanların nesli oldukça azalmaktadır. 

 

Prof.Dr. C. Varol TOK 

Türktarım Dergisi Sayı: 209

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com