• 111.jpg
 • aTestudogreaca1.JPG
 • Bufoviridis.JPG
 • Eirenis_modestus.JPG
 • Emys orbicularis (Behramlı)1.JPG
 • Eryx jaculus (Bazcaada)1.JPG
 • Hyla arborea (Merkez)3.JPG
 • Lacertaviridis.JPG
 • Mabuyaaurata.JPG
 • Malpolonmonspessulana.JPG
 • Pelobatessyracus.JPG
 • Telescopus fallax (Atikhisar)1.JPG
 • Testudogreaca2.JPG
 • Trituruskarelinii1.JPG
 • zDolicophis caspius (Bozcaada).JPG
Duyurular

!!! ""Mersin İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ophisops elegans'ın yeni bir alttürü (Ophisops elegans budakibarani n. subsp.) tanımlanmıştır. Detaylı bilgi ve makaleye ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz; >>> http://biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v11n1/bb_e171303_Cicek.pdf <<

      Günümüzde insan faaliyetleri sonucu canlıların yok olma oranı, canlıların doğal yok oluş oranından oldukça fazladır. Yurdumuzda Trakya dahil Marmara Bölgesi turizm, yapılaşma, tarım, endüstri gibi insan faaliyetlerinden en çok etkilenen bölgelerimizdendir. Bu nedenle bu bölgemizde yaşayan amfibi ve sürüngenler diğer canlılar gibi söz konusu olumsuzluklara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmaktadır. Sitemizin amacı, başta Marmara Bölgesindekiler olmak üzere Türkiye’de dağılış gösteren amfibi ve sürüngenleri daha geniş kitlelere tanıtabilmek, bu amaçla etkinlikler düzenlenmesinde aracı olmak ve bu hayvanlara ilgi duyanlarla bilgi alış verişinde bulunmaktır. Ayrıca yeterince tanınmamaktan dolayı doğada en fazla zarar gören canlı gruplarının başında gelen amfibi ve sürüngenlerin bölgemiz ve yurdumuzda neslinin devamı için geniş kitlelerde farkındalığı arttırmaktır.

Sitemizin ismi seçilirken ilk kez 2011 yılında düzenlenen “İki Yaşamlı ve Sürüngenlerin Gizemli Dünyası”  adlı projeden esinlenilmiştir. Sitemizin daha önce de hayata geçmiş ve Türkiye’deki amfibi ve sürüngenleri tanıtmaya yönelik sitelerle birlikte söz konusu hayvanların doğada varlığını sürdürmesine katkıda bulunması en büyük dileğimizdir.   

                             

MİSYONUMUZ;

   Genellikle gizli yaşam sürmesi nedeniyle, insanlar tarafından yeterince iyi tanınmayan amfibi (çift yaşar, iki yaşamlı) ve sürüngen  türlerini, konunun uzmanları ve ilgili literatür yardımıyla tanıtmak, eksik veya yanlış bilgi sonucu, bu gruplar hakkında oluşan olumsuzlukları gidermektir. Böylece doğada, çok önemli yeri ve işlevi olan amfibi ve sürüngenlerin neslinin devamına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ;

        Doğaya saygılı bir toplum ve neslin yetişmesine katkı veren topluluklar arasında saygın bir yere sahip olmaktır. 

 

YÖNETİM

Dr. C. Varol TOK

            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde Profesör kadrosunda görev yapmaktadır. 

Dr. Dinçer AYAZ

            Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde Profesör kadrosunda görev yapmaktadır. 

Dr. Kerim ÇİÇEK

            Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde Doçent ünvanıyla görev yapmaktadır. 

Dr. Murat AFSAR

            Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapmaktadır. 

Dr. Mert GÜRKAN

            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde Dr. Arş. Gör. kadrosunda görev yapmaktadır. 

Uzman Biyolog Batuhan Yaman YAKIN

            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimini sürdürmektedir.       

 

 ONUR ÜYELERİ

Prof. Dr. İbrahim BARAN 

Prof. Dr. Abidin BUDAK 

Prof. Dr. Mehmet K. ATATÜR 

 

BİLİM ve DANIŞMA KURULU

 

Prof. Dr. C. Varol TOK

Prof. Dr. Yusuf KUMLUTAŞ

Prof. Dr. İsmail Hakkı UĞURTAŞ

Prof. Dr. Yakup KASKA

Prof. Dr. Çetin ILGAZ

Prof. Dr. Dinçer AYAZ

Doç. Dr. Sibel HAYRETDAĞ

Doç. Dr. Nazan ÜZÜM

Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK

Doç. Dr. Aziz AVCI

Doç. Dr. Uğur ERİŞMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Murat AFSAR 

Dr. Mert GÜRKAN

 

 

 

 

 

*Web sayfasının dizaynı Burak SERVİLİ tarafından hazırlanmıştır.      

 

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com