• 111.jpg
 • aTestudogreaca1.JPG
 • Bufoviridis.JPG
 • Eirenis_modestus.JPG
 • Emys orbicularis (Behramlı)1.JPG
 • Eryx jaculus (Bazcaada)1.JPG
 • Hyla arborea (Merkez)3.JPG
 • Lacertaviridis.JPG
 • Mabuyaaurata.JPG
 • Malpolonmonspessulana.JPG
 • Pelobatessyracus.JPG
 • Telescopus fallax (Atikhisar)1.JPG
 • Testudogreaca2.JPG
 • Trituruskarelinii1.JPG
 • zDolicophis caspius (Bozcaada).JPG
Duyurular

!!! ""Mersin İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ophisops elegans'ın yeni bir alttürü (Ophisops elegans budakibarani n. subsp.) tanımlanmıştır. Detaylı bilgi ve makaleye ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz; >>> http://biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v11n1/bb_e171303_Cicek.pdf <<

Yürütücü, Araştırmacı veya Danışman Olarak Görev Alınan Projeler

 

PROJELERDE GÖREV ALAN

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER

 

Uzman Biyolog Batuhan Yaman YAKIN

 

Uzman Biyolog Ulvi Kerem GÜNAY

 

Bircan TAŞCI

 

Utku ŞAHİN

 

Biyolog Emrah YILMAZ

 

 

 

DEVAM EDEN PROJELER

 Antalya İli Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Destekleyen Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü (2016-devam ediyor).

 

 

• Mersin İli Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Destekleyen Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü (2017-devam ediyor).

 

 

SONUÇLANAN PROJELER

  Samsun İli Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Destekleyen Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü (2014-devam ediyor).

 

 

• Tokat İli Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Destekleyen Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü (2014-devam ediyor).

 

 

• Akdeniz Bölgesi’nde Yaşayan Emys orbicularis Türünün Tehdit Altındaki Populasyonlarının Durumu Ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılarak Koruma Stratejisine Yönelik Eylem Planlarının OluşturulmasıDestekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (2011-Devam ediyor).

 

• Doğu Akdeniz Bölgesi Anadolu Su Kurbağalarının (Pelophylax spp.) Popülasyon Biyolojisi ve Kurbağa Ticaretinin Popülasyona Etkilerinin Araştırılması. Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (2013 – Devam ediyor).

 

• Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel ve Karasal Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi (2012-Devam ediyor, Amfibi ve Sürüngen uzmanı), Destekleyen Kuruluş:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

 

• Güneybatı Anadolu Civarında Dağılış Gösteren Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) (Sauria: Lacertilia: Gekkonidae) Örneklerinde Yaş Tayini(Y.L. tez projesi). Destekleyen Kuruluş: ÇOMÜ-BAP

 

• Gökçeada’da Yaşayan Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) Populasyonu Üzerinde Morfolojik Araştırmalar(Y.L. tez projesi). Destekleyen Kuruluş: ÇOMÜ-BAP

• Türkiye'de 40 derece Kuzey Enleminin Kuzeyinde Yaşayan Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) ve Kuzey Anadolu'daki Pseudopus apodus (Pallas, 1775) (Sauria:Anguidae) Türlerinin Dağılışları ve Sistematiği (2008-2013).

 

• Kemaliye (Erzincan) ve Çevresinin Biyoçeşitlilik Açısından İncelenmesi (2005-2008). Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

• Kaz Dağı Milli Parkı Faunasının Araştırılması. (2004-2007). Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK.

 

• Türkiye Emys orbicularis (Testudinata: Emydidae), Mauremys caspica (Testudinata : Bataguridae) ve Mauremys rivulata (Testudinata: Bataguridae) Tatlısu Kaplumbağası Türlerinin Sistematik Revizyonu. (2003-2008). Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK.

 

• Güney Doğu Anadolu Bölgesinin Herpetofaunasının Araştırılması (2003-2006). Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK.

 

• Rize, Artvin ve Ardahan Civarının Herpetofaunası (2000-2003). Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK.

 

• 330-360 Boylamlar Arası Orta Torosların Herpetofaunası.  (1997-2000).Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK.

 

• Tuz Gölü Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (2011), Destekleyen Kuruluş: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

 

• Akşehir-Eber Gölleri Sulak Alan Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ve Yönetim Planı Hazırlanması (2010, Amfibi ve Sürüngen uzmanı).  Destekleyen Kuruluş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.

 

• Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ve Yönetim Planının Hazırlanması. (Aralık 2007) Destekleyen Kuruluş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.

 

• Tehdit Altındaki Türlerin Araştırılması. Vipera wagneri ve Vipera barani Türlerinin Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılarak Eylem Planlarının Oluşturulması .Destekleyen Kuruluş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.

 

• Tehdit Altındaki Türlerin Araştırılması. Niğde (Ulukışla)'de Yaşayan Rana holtzi (Toros Kurbağası)'nin Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılarak Eylem Planlarının Oluşturulması. (1997-2000).Destekleyen Kuruluş:  T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

 

• Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Envanter-Mühendislik aşamalarında hazırlana raporlarda amfibi-sürüngen uzmanı, BOTAŞ adına denetlemeci (2001-2005, aralıklı). Destekleyen Kuruluş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

 

• Akkuyu Nuclear Power Plant Flora-Fauna Inventory (Interim Report) 1-46. (2000, Fauna uzmanı) Destekleyen Kuruluş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

 

• Elbistan (Kahramanmaraş) ve Elazığ Civarındaki Ophisops elegans (Sauria: Lacertidae) Populasyonları Üzerinde Taksonomik bir Araştırma (Y.L. tez projesi) Destekleyen Kuruluş: E.Ü.-BAP

 

• Burdur Civarındaki Göller Bölgesinin (Burdur, Salda, Yarışlı, Çorak, Karataş Gölü) Herpetofaunası (Y.L. tez projesi). Destekleyen Kuruluş: E.Ü.-BAP

 

• İzmir Kuş Cenneti'nin Herpetofaunası ve Sazlıklardaki Kuş Türlerinin Araştırılması (1996-1999). Destekleyen Kuruluş: E.Ü.-BAP

 

• Güneybatı Anadolu'da Dağılış Gösteren Scincidae Türlerinin Morfolojik ve Biyolojik Yönden Araştırılması (1995-1998). Destekleyen Kuruluş: E.Ü.-BAP,

 

• Vipera xanthina Zehrinin Toksik Etkilerinin Sıçanlar Üzerinde İncelenmesi (2006-2008). Destekleyen Kuruluş: ÇOMÜ-BAP

 

Maneb ve Metoksiklorun, Bufo Bufo (Lınnaeus, 1758) ve Bufo viridis Laurenti, 1768 (Salientia: Bufonidae) Populasyonlarında Larva Gelişimi ve Üreme Sistemi Üzerine Etkileri. (Doktora Tez Projesi), (2010-2011). Destekleyen Kuruluş: ÇOMÜ-BAP 

 

• Gökçeada ve Çanakkale Civarında Yaşayan Ophisops elegans Menetries, 1832 (Sauria: Lacertidae) Populasyonlarında Yaş tayini (Y.L. tez projesi). Destekleyen Kuruluş: ÇOMÜ-BAP

 

• Çanakkale Civarında Yaşayan Anatololacerta anatolica (WERNER, 1902) (Reptilia: Sauria: Lacertilidae) Örneklerinde Yaş Tayini(Y.L. tez projesi). Destekleyen Kuruluş: ÇOMÜ-BAP

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com