• 111.jpg
 • aTestudogreaca1.JPG
 • Bufoviridis.JPG
 • Eirenis_modestus.JPG
 • Emys orbicularis (Behramlı)1.JPG
 • Eryx jaculus (Bazcaada)1.JPG
 • Hyla arborea (Merkez)3.JPG
 • Lacertaviridis.JPG
 • Mabuyaaurata.JPG
 • Malpolonmonspessulana.JPG
 • Pelobatessyracus.JPG
 • Telescopus fallax (Atikhisar)1.JPG
 • Testudogreaca2.JPG
 • Trituruskarelinii1.JPG
 • zDolicophis caspius (Bozcaada).JPG
Duyurular

!!! ""Mersin İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ophisops elegans'ın yeni bir alttürü (Ophisops elegans budakibarani n. subsp.) tanımlanmıştır. Detaylı bilgi ve makaleye ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz; >>> http://biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v11n1/bb_e171303_Cicek.pdf <<

 

YURDUMUZDA ZEHİRLİ KERTENKELE VAR MIDIR?

  

Bu hayvanlar hakkında yanlış bilinenlerden en yaygın olanı ise yurdumuzda yaşayan kertenkelelerin bazılarının zehirli olduğu inancıdır. Bazı yörelerde geniş parmaklı keler, ince parmaklı keler, yeşil kertenkele ve iri yeşil kertenkele (yılan ebesi) ve yılan kertenkele gibi kertenkeleler zehirli sanılmaktadır. Yeşil ve iri yeşil kertenkeleler özellikle parlak yeşil renklerinden dolayı yılana zehir verdiklerine inanılır. Böyle sanılmasına neden olan bir diğer faktör de yukarıda belirttiğimiz gibi eksik gözlemlerdir. Genellikle yılanlar kertenkeleleri besin olarak tercih ederler. İri bir yılan, yeşil veya iri yeşil kertenkeleyi avlayıp, yiyebilir.

  

 

     Lacerta trilineata (İri yeşil kertenkele) 

 

Yılanlar sıkarak boğdukları veya ısırarak yakaladıkları kertenkeleleri baş bölgelerinden yutmaya başlar, bu esnada daha henüz tam anlamı ile ölmemiş bir kertenkele kıpırdayabilir, bunu gören ve yılandan korkan kişi bu durumu yanlış değerlendirebilmekte ve kertenkelenin yılana zehir verdiğini sanmaktadır. 

Genellikle kırsal kesimdeki evlerin duvarlarında görülen et rengindeki geniş parmaklı keler ve ince parmaklı keler gibi bazı kertenkelelerin süte düştüğü ve bu sütü içenin hemen ölebileceğine inanılmaktadır.

 

 

 

               Cyrtopodion kotschyi (İnce parmaklı keler)

 

 

                  Hemidactylus tursicus (Geniş parmaklı keler)

 

       Hatta Ege Bölgesi’nde bazı yörelerde bu hayvanlar için “anam babam dedirtmem yarım yufka yedirtmem” gibi tekerlemeler yaratılmış ve bunlara zehirli olduğu için “köy göçüren” denildiği bilinmektedir. Bütün bu değerlendirmelerin hepsi yanlış inanışlar olup, eksik bilgi ve eksik gözlem sonucudur. Bu kertenkeleler ne süte düşerek zehirlenmeye sebep olur ne de yılana zehir verir. Dünyada zehirli kertenkeleler (2 tür halinde) sadece Amerika kıtasında sınırlı bir dağılış gösterir. Dolayısı ile ülkemizde ve yakın çevresinde zehirli kertenkele yoktur. 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com